ניקוי ובדיקת שיניים לכלב

ניקוי שיניים לכלב בדיקת שיניים לכלב

אזהרה ממשרד החקלאות מפני חיסוני כלבת לחיות בר

בימים אלו עורך משרד החקלאות מבצע חיסונים לתנים ושועלים כנגד מחלת הכלבת משרד החקלאות יפזר פיתיונות ובהם ימצא החיסון הדבר נוגע לכל מי שיוצא לטייל בשטח הפתוח ונתקל בפיתיון לכן מומלץ לקרוא את דף ההסבר המצורף ברכת בריאות

הודעת אזהרה לכל מי שמאכיל בשימורי לה-קט 400 גר'

משרד החקלאות הוציא עכשיו הודעה כי בשימורי לה-קט 400 גר' יש כמות קטנה מהרמה המינימאלית לחתול של תיאמין אם אתם מאכילים את החתול שלכם רק בשימורים אלו יש להחליף מידית את המזון אם אתם מאכילים את החתול במזונות נוספים ניתן להירגע ולא צריך לזרוק את השימורים שיש בידכם ברכת בריאות